ANDRÉS GARCÍA RECHE

Vicepresident Executiu de l'Agència Valenciana de la Innovació (AVI)

 • 05/08/2020 09:30
  Videoconferencia Reunió de Coordinació Consellera d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital
  Reunió
  València (València)
 • 31/07/2020 12:45
  Videoconferència Sistema Públic de Gestió de Dades-Inndromeda
  Reunió
  València (València)
 • 29/07/2020 12:30
  Videoconferència Conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat i Consellera d'Innovació, Universitats Ciència i Societat Digital
  Reunió
  València (València)
 • 28/07/2020 10:00
  Videoconfèrencia Consell de Direcció de la AVI
  Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)
  València (València)
 • 23/07/2020 12:30
  Videoconferència reunió coordinació Conselleria Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital i AVI
  Reunió
  València (València)
 • 20/07/2020 09:30
  Videoconferencia. Comité de Direcció del RIS3CV
  Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)
  València (València)
 • 17/07/2020 12:00
  Entrevista REDIT
  Reunió
  València (València)
 • 15/07/2020 09:30
  Videoconferència Coordinadora de Desenvolupament professional, comunicació i col·legiació COIICV
  Reunió
  València (València)
 • 09/07/2020 11:00
  Secretari autonòmic d'Innovació i Transformació Digital
  Reunió
  València (València)
 • 08/07/2020 11:30
  Videoconferència grup de treball d'Innovació i Digitalització per al Diàleg Social en la C.V
  Reunió
  València (València)